Oud worden, jong blijven

Ús heit is deze maand 75 jaar geworden. Nou, dat hebben we gevierd. Mijn ouders waren in april ook nog vijftig jaar getrouwd, dus reden voor een feestje. Of eigenlijk drie feesten!

Mijn ouders hebben het geluk dat ze allebei nog gezond zijn. Hoewel ze in de zeventig zijn maken ze nog volop plannen. Zoals mijn zus het zo mooi omschrijft: heit boekt de reiskes, mem pakt de koffers. Soms gaat het mijn moeder weleens ‘te mâl’. De ene koffer is nog niet uitgepakt of het volgende reisje is alweer geboekt. ,,Ik ha wer in reis wûn’’, gebruikt mijn vader dan als excuus. Zo voelt dat ook wel een beetje op vakantieveiling.nl

In de maand april had hij wel een hele goede reden om een reis te boeken. Met de familie zijn we naar Brugge geweest om hun 50-jarige huwelijksjubileum te vieren. Als klap op de vuurpijl hielden ze een mooi feest in de vernieuwde Kruisweg in Damwâld, waar ze destijds ook hun trouwfeest hielden en 25 jaar geleden weer.

Op zijn 75e verjaardag was mijn vader nog aan het nagenieten terwijl hij alle felicitaties via WhatsApp en Facebook in de gaten hield. Vraag me niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, maar Sjoerd van der Werf heeft zes Facebookaccounts dus dat ging zesmaal dubbelop. Ondertussen had hij het volgende plan alweer bedacht. ,,Wy kinne dizze simmer wol mei syn allen nei de musical Soldaat van Oranje. De pake- en beppesizzers binne yntusken âld genôch.’’

Ik heb een fase gehad dat het van mij niet zo hoefde, al die uitjes met familie, maar tegenwoordig koester ik het omdat ik steeds meer besef dat het niet oneindig is. Bovendien moet ik me zorgen maken als mijn ouders niet meer met dit soort ideeën komen. Volgens hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder is dit zelfs dé manier om jong te blijven. ,,Wie zijn of haar leven ‘verrijkt’ door zichzelf uit te dagen, heeft een grotere kans om langer gezond te leven’’, zo stelt hij.

Dus Rynk Bosma die in deze krant staat omdat hij zeventig jaar is geworden, is goed bezig door nog even door te gaan als sportjournalist. Met een nieuw kaatsseizoen voor de boeg denkt hij nog niet aan stoppen. Ook Jan Lourens uit De Westereen heeft zijn laatste miniatuurwagen nog niet gemaakt, ook al heeft hij geen ruimte meer in huis om  ze te stallen. En dan hebben we het nog niet eens over het duivenechtpaar Henkie en Hinke van der Bij van de voorpagina gehad.

De 102-jarige Andries Meijer (pagina 7) is ook zo’n persoon die eeuwig jong blijft. ,,Hy hat noch genôch om nei út te sjen’’, verklaart zijn zoon Jan. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om gezond te blijven of oud te worden en die voorbeelden zijn ook genoemd in deze krant. Maar juist daarom is het denk ik goed dat als je het geluk wél hebt, dat je de kans grijpt om nieuwe dingen te ondernemen.

De oudste man van Dantumadiel heeft volgens zijn zoon nog een gouden tip om oud te worden: ,,Ik ha noait rûzje, want ik kin hiel goed tot tsien telle. Dat skeelt in soad stress.’’ Een verstandige man, zo noemt zijn zoon zijn heit. En zo kan ik ook een hoop van mijn ouders leren. Ik teken ervoor als ik op mijn 75e nog zo van het leven kan genieten. Want voor mijn ouders schijnt altijd de zon. ,,En as de sinne net skynt’’, zo zegt mijn vader. ,,Dan komt er deroan.’’

Klasina van der Werf
 

10 mei 2023